javljanje vodomera

Vodovod in kanalizacija

 

Storitev

Enota

Cena brez DDV (€)

(1.2.2016)

Cena z 9,5% DDV (€)

(1.2.2016)

OSKRBA S PITNO VODO

 

 

 

Omrežnina

DN 13

€/priklj/mesec

2,6059

2,8535

 

DN 20

€/priklj/mesec

2,6059

2,8535

 

DN 25

€/priklj/mesec

7,8178

8,5605

 

DN 32

€/priklj/mesec

7,8178

8,5605

 

DN 40

€/priklj/mesec

26,0594

28,5350

 

DN 50

€/priklj/mesec

39,0890

42,8025

 

DN 80

€/priklj/mesec

130,2968

142,6750

 

DN 100

€/priklj/mesec

260,5935

285,3499

 

DN 150

€/priklj/mesec

521,1870

570,6998

Vodarina

€/m3

0,4052

0,4437

ODVAJANJE ODPADNE VODE

 

 

 

Omrežnina

DN 13

€/priklj/mesec

3,0748

3,3669

 

DN 20

€/priklj/mesec

3,0748

3,3669

 

DN 25

€/priklj/mesec

9,2244

10,1007

 

DN 32

€/priklj/mesec

9,2244

10,1007

 

DN 40

€/priklj/mesec

30,7479

33,6690

 

DN 50

€/priklj/mesec

46,1218

50,5034

 

DN 80

€/priklj/mesec

153,7394

168,3446

 

DN 100

€/priklj/mesec

307,4787

336,6892

 

DN 150

€/priklj/mesec

614,9574

673,3784

Cena storitve

€/m3

 0,2491

 0,2728

ČIŠČENJE ODPADNE VODE (MKČN LEŠE)

 

 

 

Omrežnina

DN 20

€/priklj/mesec

4,4610

4,8848

Subvencija fiksnega dela cene

DN 20

€/priklj/mesec

-2,2305

-2,4424

Cena storitve

€/m3

0,7062

0,7733

STORITVE VEZANE NA GREZNICE

 

 

 

Cena storitve (črpanje in odvoz fekalij- po naročilu strank)

€/m3

49,3920

54,0842

 

Obvestilo za uporabnike:

Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb (Ur.l. RS št.87/2012).

Glavne značilnosti oblikovanja cen po uredbi so naslednje:
- cene so ločene na omrežnino (glede na zmogljivost vodovodnega priključka) in vodarino oz. ceno storitve,
- cene znotraj občine glede na vrsto uporabnikov (gospodarstvo, gospodinjstvo, ustanove) niso diferencirane,
- v ceno vodarine je vključen tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo,
- v večstanovanjskih stavbah (blokih), ki imajo skupni vodomer, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20 (17. in 20. člen Uredbe),
- cena storitve se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode in omrežnina glede na zmogljivost vodovodnega priključka.

Cene so uveljavljene na podlagi potrjenih cen in elaboratov s strani občin in sicer:
- s sklepom občine Prevalje (št.35403-0001/2016-14)  so se s 1.2.2016 uveljavile nove cene storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadne vode in čiščenje odpadne vode,

Cenik okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode veljaven na dan 1.7.2013 - PDF

KONTAKTNI PODATKI

  • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
  • +386 (0)2 870 57 41
  • info@jkp-log.si

BONITETA ODLIČNOSTI

aaa jkp log
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam